Zavolejte nám (Po-Pá 9-12, 13-17)

ASEKO, Chlor Pure, 5L

Vysoce účinná chlorová dezinfekce bazénové vody pro veřejné a privátní bazény. Vhodná pro dávkovací automaty ASEKO - PP60PRG.

Více informací ›

Skladem 4 ks Více informací › Objednávky do 17. 7. 00:00, předpokládané dodání: u vás v pátek 19. 7.
820 Kč 678 Kč bez DPH
Kód produktu: P653
Záruka: 24 měsíců
Popis a parametry NEBEZPEČÍ
ASEKO, Chlor Pure, 5L
ASEKO, Chlor Pure,…
820 Kč

Popis produktu

CHLOR PURE, chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného. Vhodná pro dezinfekci vody ve všech typech bazénů a vířivek. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje. Přípravek je určen pro dezinfekci bazénové vody zejména při použití automatických dávkovačů ASEKO.

Počáteční dávka: 5 – 20 ml na 1 m3
Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/l
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,8 až 7,2.

Pozor: nesmí přijít do přímého styku s jinými přípravky. Přímým stykem přípravku s folií bazénu (nebo jiným povrchem), může dojít k odbarvení nebo jinému poškození. 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Dávkování:

Počáteční dávka: 5 – 20 ml na 1 m3 Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/l 

Obsah: 5l

Pouze osobní odběr, v případě přeposlání - je zasláno pouze PPL. 

Zobrazit celý popis

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ: Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru min. 13 % a hydroxid sodný.

H290 – Může být korozivní pro kovy.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

H413 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 – Nevdechujte páry/aerosoly.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Název a koncentrace účinné látky: Chlornan sodný <250 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 10%.
Forma přípravku: Tekutá chlorová dezinfekce
Účel použití: Dezinfekce bazénové vody.
Použití: Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Pro dezinfekci vody ve všech typech bazénu. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.
Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/l
Aplikace: dávkování zařízením ASIN Aqua
Odstraňování látky a znečištěného obalu: Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!
Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.
Skladování: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C.

Poškozený obal vyměňte za nový.

Neskladujte se silnými kyselinami.

Chraňte před mrazem.

Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

Související produkty

Chemoform, SPA ROHRREINIGER, 1L

K čištění a dezinfekci cirkulačního okruhu whirlpoolů a vířivek. Velmi důležitá…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
410 Kč

Spahouse, SPA.CLEAR rychlorozpustný chlorový granulát 3kg

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
963 Kč

Chemoform, SPA BIO Vločkovač, pro vyvločkování nečistot ve vířivce, 250 ml

SPA BIO Vločkovač je biologicky odbouratelný Vločkovač bez obsahu hliníku,…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
170 Kč

Spahouse, ODPĚŇOVAČ přípravek k odstranění pěny ve vířivce, 1L

Odpěňovač snižuje povrchové napětí vody a tím zabraňuje tvoření pěny ve vířivce…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
199 Kč

inSparation Spa Refresh osvěžovač vody ve vířivce 265ml

Další úroveň v lázeňské úpravě vody: hydratujte | snížit podráždění | maska…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
515 Kč

Spahouse, pH mínus, přípravek pro úpravu pH, 1kg

Na hodnotě pH závisí účinnost dezinfekce a jiných přípravků určených k úpravě…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
220 Kč

Gecko, in.clear BROMIcharge, náhradní náplň do dávkovače In Clear, 2,2kg

BROMIcharge je náhradní balení Bromu do automatického dávkovacího systému In…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
1 650 Kč

Spahouse ALKALITA plus 1kg

Alkalické pH - přípravek pro účinné zvýšení pH vody, známé jako pH + MAX 8,5

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
130 Kč

Chemoform, AQUABLANC kyslíkové tablety mini, 1kg

Kyslíkové tablety určené k dezinfekci bazénové vody. Rychlorozpustné tablety…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
650 Kč

Spahouse, OXY AKTIVÁTOR pro úpravu bazénové vody, 1L

OXY aktivátor je nepěnivý přípravek, který slouží k výrazné podpoře účinnosti…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
450 Kč

Chemoform, ALGICID SPECIÁL, 1L

Prostředek proti výskytu a množení řas v bazénech a vířivkách.

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
305 Kč

Chemoform, METAL MAGIC, 1L

Přípravek k odstranění kovů a nadbytečných minerálů včetně vodního kamene z…

Skladem, v pátek 19. 7. u vás
620 Kč